เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,669.10
ตุลาคม3,291.823,702.005,544.00-12.46 %
พฤศจิกายน3,287.523,423.005,245.00-4.12 %
ธันวาคม3,214.363,489.005,156.00-8.54 %
มกราคม3,328.431,402.004,550.0057.88 %
กุมภาพันธ์3,495.922,702.005,200.0022.71 %
มีนาคม3,601.714,148.004,800.00-15.17 %
เมษายน3,688.473,812.005,425.00-3.35 %
พฤษภาคม3,687.854,761.005,142.00-29.10 %
มิถุนายน4,800.00
กรกฎาคม5,480.00
สิงหาคม5,240.00
รวม 6 เดือน20,287.15
รวม 12 เดือน