เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,728.683,846.985,953.60-54.76 %
ตุลาคม3,688.593,648.866,466.44-77.22 %
พฤศจิกายน3,501.483,584.505,718.78-59.54 %
ธันวาคม3,186.043,532.345,650.37-59.96 %
มกราคม3,661.703,397.734,774.57-40.52 %
กุมภาพันธ์3,461.153,279.015,218.234,774.57-50.77 %-45.61 %
มีนาคม3,826.893,951.995,411.736,737.02-41.41 %-70.47 %
เมษายน3,732.713,205.074,282.445,517.22-14.73 %-72.14 %
พฤษภาคม3,398.703,478.394,804.684,387.59-41.37 %-26.14 %
มิถุนายน4,282.983,838.126,400.704,417.66-49.45 %-15.10 %
กรกฎาคม4,170.633,739.236,737.346,779.95-61.54 %-81.32 %
สิงหาคม3,750.386,509.876,821.82-81.90 %
รวม 6 เดือน21,227.6421,289.4233,338.33-56.60 %
รวม 12 เดือน43,252.6067,999.59-57.22 %