เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน868.96
ตุลาคม1,585.61
พฤศจิกายน844.03
ธันวาคม762.23
มกราคม797.36
กุมภาพันธ์787.61
มีนาคม873.10
เมษายน937.34
พฤษภาคม996.61
มิถุนายน1,310.38
กรกฎาคม1,112.55
สิงหาคม987.14
รวม 6 เดือน5,645.80
รวม 12 เดือน11,862.92