เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,917.156,828.793,600.004,570.006,357.0022.77 %6.91 %
ตุลาคม5,795.006,674.853,072.004,312.006,348.0025.59 %4.90 %
พฤศจิกายน5,670.356,557.613,023.004,216.005,618.0025.65 %14.33 %
ธันวาคม5,608.376,464.823,088.00236.0096.35 %
มกราคม5,532.646,385.043,000.003,529.004,944.0036.21 %22.57 %
กุมภาพันธ์5,682.176,551.702,814.003,507.005,050.0038.28 %22.92 %
มีนาคม5,917.156,822.633,532.004,977.006,341.0015.89 %7.06 %
เมษายน5,981.246,890.303,532.004,736.005,853.0020.82 %15.05 %
พฤษภาคม6,088.047,013.345,157.005,830.005,609.004.24 %20.02 %
มิถุนายน6,109.407,037.955,038.006,912.006,341.00-13.14 %9.90 %
กรกฎาคม6,109.407,031.604,660.006,329.006,097.00-3.59 %13.29 %
สิงหาคม5,959.876,859.494,576.006,360.004,327.00-6.71 %36.92 %
รวม 6 เดือน34,205.6839,462.8118,597.0028,553.0027.65 %
รวม 12 เดือน70,370.7881,118.1245,092.0063,121.0022.19 %