เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,471.794,287.785,018.391,850,269.003,325.82-41,276.47 %22.43 %
ตุลาคม4,532.794,211.684,963.024,313.704,138.243,668.364.83 %1.74 %26.09 %
พฤศจิกายน4,561.584,269.814,928.263,831.403,648.403,323.5816.01 %14.55 %32.56 %
ธันวาคม3,998.013,881.414,819.743,644.403,463.463,935.968.84 %10.77 %18.34 %
มกราคม4,509.364,436.234,815.834,146.923,671.383,292.728.04 %17.24 %31.63 %
กุมภาพันธ์4,143.554,136.054,783.673,625.623,581.323,683.1712.50 %13.41 %23.01 %
มีนาคม4,867.474,509.345,390.033,589.124,137.004,794.5926.26 %8.26 %11.05 %
เมษายน4,659.024,450.654,630.444,008.765,355.303,751.6213.96 %-20.33 %18.98 %
พฤษภาคม5,043.534,625.395,013.834,105.743,380.643,492.0218.59 %26.91 %30.35 %
มิถุนายน4,698.054,854.565,318.573,029.984,075.604,280.1235.51 %16.05 %19.52 %
กรกฎาคม4,665.104,838.425,165.523,986.404,317.165,202.9414.55 %10.77 %-0.72 %
สิงหาคม4,779.164,809.355,153.983,671.583,281.684,315.8423.18 %31.76 %16.26 %
รวม 6 เดือน26,217.0825,222.9629,328.911,869,831.0421,828.62-7,032.11 %13.46 %
รวม 12 เดือน54,929.4153,310.6760,001.281,892,222.6246,376.00-3,344.83 %13.01 %