เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,227.075,214.146,039.59-15.54 %
ตุลาคม5,098.674,682.714,671.248.38 %
พฤศจิกายน5,023.474,437.204,875.802.94 %
ธันวาคม5,354.794,840.284,961.687.34 %
มกราคม5,506.915,013.894,761.0813.54 %
กุมภาพันธ์5,487.834,559.8816.91 %
มีนาคม5,891.965,936.64-0.76 %
เมษายน5,999.965,696.245.06 %
พฤษภาคม5,986.405,740.014.12 %
มิถุนายน6,058.115,300.7512.50 %
กรกฎาคม5,915.145,870.080.76 %
สิงหาคม6,363.3713,770.20-116.40 %
รวม 6 เดือน31,698.7429,869.275.77 %
รวม 12 เดือน67,913.6872,183.19-6.29 %