เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,988.317,785.344,039.002,054.001,783.1248.50 %55.85 %
ตุลาคม4,040.197,671.274,035.041,783.002,286.0055.87 %70.20 %
พฤศจิกายน4,089.957,556.154,046.861,812.001,888.0055.70 %75.01 %
ธันวาคม3,708.243,426.574,181.051,850.001,597.0050.11 %53.39 %
มกราคม4,148.153,858.543,839.101,935.001,894.0053.35 %50.91 %
กุมภาพันธ์3,924.963,616.563,761.211,946.002,076.0050.42 %42.60 %
มีนาคม4,283.004,084.274,377.342,574.002,333.0039.90 %42.88 %
เมษายน4,198.564,032.093,960.102,239.001,783.0046.67 %55.78 %
พฤษภาคม4,480.723,851.334,112.272,337.001,820.0047.84 %52.74 %
มิถุนายน4,385.893,944.024,416.482,491.001,850.0043.20 %53.09 %
กรกฎาคม4,524.783,719.834,318.822,574.001,824.5343.11 %50.95 %
สิงหาคม4,406.003,880.214,299.082,650.001,946.0039.85 %49.85 %
รวม 6 เดือน23,899.8033,914.4323,902.2611,380.0052.38 %
รวม 12 เดือน50,178.7557,426.1849,386.3526,245.0047.70 %