เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรรณรา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,555.054,089.56-15.04 %
ตุลาคม3,651.334,207.194,863.17-15.22 %
พฤศจิกายน3,528.383,211.923,669.188.97 %
ธันวาคม3,619.473,585.143,737.500.95 %
มกราคม3,713.892,847.7623.32 %
กุมภาพันธ์3,649.653,069.9715.88 %
มีนาคม3,704.913,292.2911.14 %
เมษายน3,676.744,394.17-19.51 %
พฤษภาคม3,704.313,706.84-0.07 %
มิถุนายน3,730.0110,831.68-190.39 %
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน21,717.7721,011.543.25 %
รวม 12 เดือน