เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพรหม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,038.985,094.155,361.301.0099.98 %
ตุลาคม4,713.414,983.814,983.811.001.0099.98 %99.98 %
พฤศจิกายน4,925.664,759.154,888.311.001.0099.98 %99.98 %
ธันวาคม4,781.204,684.684,817.131.001.0099.98 %99.98 %
มกราคม4,631.184,757.374,757.371.001.0099.98 %99.98 %
กุมภาพันธ์4,830.724,881.224,887.131.001.0099.98 %99.98 %
มีนาคม5,165.844,949.815,089.841.001.0099.98 %99.98 %
เมษายน5,154.155,155.555,148.081.001.001.0099.98 %99.98 %99.98 %
พฤษภาคม5,420.005,509.815,238.111.001.001.0099.98 %99.98 %99.98 %
มิถุนายน5,348.395,256.495,253.311.001.001.0099.98 %99.98 %99.98 %
กรกฎาคม5,132.335,392.825,253.311.001.001.0099.98 %99.98 %99.98 %
สิงหาคม5,207.645,125.975,124.731.001.001.0099.98 %99.98 %99.98 %
รวม 6 เดือน28,921.1529,160.3829,695.056.0099.98 %
รวม 12 เดือน60,349.5060,550.8360,802.4312.0099.98 %