เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,981.303,247.00-8.91 %
ตุลาคม3,056.823,247.00-6.22 %
พฤศจิกายน3,029.532,817.507.00 %
ธันวาคม3,049.702,724.0010.68 %
มกราคม3,076.143,350.50-8.92 %
กุมภาพันธ์2,818.024,294.54-52.40 %
มีนาคม3,037.803,587.06-18.08 %
เมษายน3,089.384,736.50-53.32 %
พฤษภาคม3,043.673,600.21-18.29 %
มิถุนายน3,166.274,530.84-43.10 %
กรกฎาคม3,116.054,990.39-60.15 %
สิงหาคม3,079.234,316.66-40.19 %
รวม 6 เดือน18,011.5119,680.54-9.27 %
รวม 12 เดือน36,543.9145,442.20-24.35 %