เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,838.953,787.264,105.914,999.246,285.72-32.00 %-53.09 %
ตุลาคม3,622.193,523.653,807.885,674.005,613.155,880.16-56.65 %-59.30 %-54.42 %
พฤศจิกายน3,415.723,558.953,838.565,876.006,492.525,449.08-72.03 %-82.43 %-41.96 %
ธันวาคม3,606.843,486.983,775.975,988.005,013.5216,634.82-66.02 %-43.78 %-340.54 %
มกราคม3,675.263,857.613,959.625,217.005,503.045,798.40-41.95 %-42.65 %-46.44 %
กุมภาพันธ์3,404.373,527.103,741.025,320.005,813.446,078.04-56.27 %-64.82 %-62.47 %
มีนาคม3,711.673,877.044,058.675,200.006,437.727,058.60-40.10 %-66.05 %-73.91 %
เมษายน3,420.354,098.974,279.185,435.805,449.086,592.60-58.93 %-32.94 %-54.06 %
พฤษภาคม3,556.384,185.474,427.067,812.685,710.606,279.04-119.68 %-36.44 %-41.83 %
มิถุนายน3,611.734,261.544,639.056,105.086,911.047,107.68-69.03 %-62.17 %-53.21 %
กรกฎาคม3,494.833,762.244,156.695,800.006,661.648,103.64-65.96 %-77.07 %-94.95 %
สิงหาคม3,717.964,186.864,406.876,862.924,895.286,844.68-84.59 %-16.92 %-55.32 %
รวม 6 เดือน21,563.3321,741.5523,228.9633,434.9146,126.22-53.78 %-98.57 %
รวม 12 เดือน43,076.2546,113.6749,196.4869,500.2788,112.46-50.72 %-79.10 %