เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,011.1129,568.1429,979.8010,226.009,443.0012,000.0065.93 %68.06 %59.97 %
ตุลาคม29,788.4328,292.0229,316.0410,094.218,716.008,723.8066.11 %69.19 %70.24 %
พฤศจิกายน28,036.5629,036.7729,426.669,707.408,811.009,425.4465.38 %69.66 %67.97 %
ธันวาคม28,926.7928,904.9528,320.409,810.008,500.008,341.4066.09 %70.59 %70.55 %
มกราคม29,101.4729,254.3828,209.779,902.408,716.008,623.0065.97 %70.21 %69.43 %
กุมภาพันธ์30,099.7029,961.1929,426.669,767.0711,833.408,711.2167.55 %60.50 %70.40 %
มีนาคม31,341.2831,673.5130,864.8111,624.5312,500.0010,432.0062.91 %60.53 %66.20 %
เมษายน33,001.2232,447.5030,532.9311,231.8010,919.609,066.6065.97 %66.35 %70.31 %
พฤษภาคม31,515.1332,634.3130,864.8112,100.0012,000.0010,152.6061.61 %63.23 %67.11 %
มิถุนายน31,442.4330,802.1831,196.6911,000.0013,000.009,139.8065.02 %57.80 %70.70 %
กรกฎาคม31,182.2330,250.7930,643.5611,230.0014,000.009,446.2063.99 %53.72 %69.17 %
สิงหาคม30,090.4230,802.1830,201.0510,900.0013,500.009,209.2063.78 %56.17 %69.51 %
รวม 6 เดือน175,964.06175,017.45174,679.3359,507.0856,019.4055,824.8566.18 %67.99 %68.04 %
รวม 12 เดือน364,536.77363,627.92358,983.18127,593.41131,939.00113,271.2565.00 %63.72 %68.45 %