เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,182.482,751.312,664.20903.501,460.501,115.5078.40 %46.92 %58.13 %
ตุลาคม4,740.982,809.542,537.61958.501,321.241,147.5079.78 %52.97 %54.78 %
พฤศจิกายน4,393.442,620.252,529.69823.601,157.00904.5081.25 %55.84 %64.24 %
ธันวาคม3,954.612,075.752,195.90774.00890.50777.0080.43 %57.10 %64.62 %
มกราคม3,877.942,517.762,190.34774.00956.50757.0080.04 %62.01 %65.44 %
กุมภาพันธ์4,143.392,493.142,271.51783.00949.00784.0081.10 %61.94 %65.49 %
มีนาคม4,474.872,674.392,900.051,176.001,293.501,087.0073.72 %51.63 %62.52 %
เมษายน3,664.782,654.752,566.741,232.001,376.001,134.5066.38 %48.17 %55.80 %
พฤษภาคม2,902.432,821.303,004.912,429.001,387.501,575.0016.31 %50.82 %47.59 %
มิถุนายน2,637.052,920.212,851.201,474.001,279.501,156.0044.10 %56.18 %59.46 %
กรกฎาคม2,707.352,665.862,642.691,426.001,225.501,209.0047.33 %54.03 %54.25 %
สิงหาคม2,692.042,720.852,792.041,407.001,123.001,192.5047.73 %58.73 %57.29 %
รวม 6 เดือน25,292.8415,267.7514,389.255,016.606,734.745,485.5080.17 %55.89 %61.88 %
รวม 12 เดือน44,371.3631,725.1131,146.8814,160.6014,419.7412,839.5068.09 %54.55 %58.78 %