เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,399.983,412.593,755.142,006.002,142.002,166.0041.00 %37.23 %42.32 %
ตุลาคม3,533.973,355.043,309.151,901.002,449.002,035.0046.21 %27.01 %38.50 %
พฤศจิกายน3,608.793,252.833,453.921,905.001,883.001,713.0047.21 %42.11 %50.40 %
ธันวาคม3,479.103,029.913,558.571,595.001,376.001,340.0054.15 %54.59 %62.34 %
มกราคม3,399.763,731.923,101.331,403.001,912.001,398.0058.73 %48.77 %54.92 %
กุมภาพันธ์3,582.733,996.123,043.411,426.001,784.001,444.0060.20 %55.36 %52.55 %
มีนาคม3,933.534,641.493,954.542,250.002,150.002,423.0042.80 %53.68 %38.73 %
เมษายน3,918.634,124.004,259.592,250.002,827.002,579.0042.58 %31.45 %39.45 %
พฤษภาคม4,100.704,335.033,430.312,726.002,876.002,768.0033.52 %33.66 %19.31 %
มิถุนายน3,658.273,789.923,642.802,331.002,278.002,292.0036.28 %39.89 %37.08 %
กรกฎาคม3,511.363,998.763,590.311,844.002,166.002,284.0047.48 %45.83 %36.38 %
สิงหาคม3,320.993,488.823,616.451,778.001,850.002,373.0046.46 %46.97 %34.38 %
รวม 6 เดือน21,004.3320,778.4120,221.5210,236.0011,546.0010,096.0051.27 %44.43 %50.07 %
รวม 12 เดือน43,447.8145,156.4342,715.5223,415.0025,693.0024,815.0046.11 %43.10 %41.91 %