เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,996.834,000.014,035.321,134.001,496.001,697.0071.63 %62.60 %57.95 %
ตุลาคม3,996.834,082.993,842.351,245.001,493.001,341.0068.85 %63.43 %65.10 %
พฤศจิกายน3,813.963,803.983,835.82923.001,300.001,017.0075.80 %65.83 %73.49 %
ธันวาคม3,661.433,427.983,468.07869.00505.001,020.0076.27 %85.27 %70.59 %
มกราคม3,592.973,606.373,315.71563.00505.00427.0084.33 %86.00 %87.12 %
กุมภาพันธ์3,829.773,732.423,637.01470.00818.00428.0087.73 %78.08 %88.23 %
มีนาคม4,136.154,185.644,223.011,143.001,792.001,340.0072.37 %57.19 %68.27 %
เมษายน4,567.874,350.724,069.052,032.001,792.001,329.0055.52 %58.81 %67.34 %
พฤษภาคม4,512.174,418.214,374.232,215.002,004.001,020.0050.91 %54.64 %76.68 %
มิถุนายน4,164.014,193.244,153.191,839.001,718.001,685.0055.84 %59.03 %59.43 %
กรกฎาคม4,094.374,169.114,012.991,794.002,192.001,468.0056.18 %47.42 %63.42 %
สิงหาคม3,899.403,911.414,069.051,216.001,564.001,570.0068.82 %60.01 %61.42 %
รวม 6 เดือน22,891.7922,653.7522,134.285,204.006,117.005,930.0077.27 %73.00 %73.21 %
รวม 12 เดือน48,265.7647,882.0847,035.8015,443.0017,179.0014,342.0068.00 %64.12 %69.51 %