เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน33,364.8131,499.2229,099.1018,106.0115,267.001.0045.73 %51.53 %100.00 %
ตุลาคม37,957.5142,311.8028,776.9616,771.0117,360.0117,720.0055.82 %58.97 %38.42 %
พฤศจิกายน43,852.2637,904.4927,917.9515,883.5518,307.0015,782.0163.78 %51.70 %43.47 %
ธันวาคม44,657.6940,003.9427,703.2018,195.9914,511.0014,687.0059.25 %63.73 %46.98 %
มกราคม287,391.9737,894.2628,240.0817,470.0015,185.001.0093.92 %59.93 %100.00 %
กุมภาพันธ์42,845.2138,297.2528,454.8318,565.0016,179.0016,929.0156.67 %57.75 %40.51 %
มีนาคม43,075.5320,063.6829,850.7322,221.0018,229.0019,696.0048.41 %9.14 %34.02 %
เมษายน46,713.8517,603.6614,346.6817,820.0017,234.0015,730.9961.85 %2.10 %-9.65 %
พฤษภาคม42,657.0819,657.0020,122.8018,261.0016,710.0117,184.0057.19 %14.99 %14.60 %
มิถุนายน54,747.2419,906.4314,645.8819,685.0116,193.0017,035.0064.04 %18.65 %-16.31 %
กรกฎาคม40,652.6830,249.1414,386.2023,740.0016.1718,779.0041.60 %99.95 %-30.53 %
สิงหาคม37,395.4029,635.9814,178.4617,907.001.0017,744.0052.11 %100.00 %-25.15 %
รวม 6 เดือน490,069.46227,910.96170,192.12104,991.5696,809.0165,120.0278.58 %57.52 %61.74 %
รวม 12 เดือน755,311.23365,026.85277,722.87224,625.57165,192.19171,289.0170.26 %54.75 %38.32 %