เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,525.509,141.916,145.584,851.434,342.035,418.1957.91 %52.50 %11.84 %
ตุลาคม10,126.549,775.896,160.674,245.534,091.454,138.1258.08 %58.15 %32.83 %
พฤศจิกายน10,261.659,508.306,259.373,697.774,153.794,005.3063.97 %56.31 %36.01 %
ธันวาคม11,413.6610,135.526,095.094,013.353,203.723,409.6564.84 %68.39 %44.06 %
มกราคม11,163.8411,217.665,908.422,931.603,753.912,694.5473.74 %66.54 %54.39 %
กุมภาพันธ์11,941.699,308.516,163.363,139.643,746.203,294.0773.71 %59.76 %46.55 %
มีนาคม12,347.8712,385.136,783.604,865.595,050.914,249.5960.60 %59.22 %37.35 %
เมษายน12,306.3812,616.176,356.215,801.404,502.183,437.5952.86 %64.31 %45.92 %
พฤษภาคม11,935.7312,867.537,017.635,187.745,093.403,898.5856.54 %60.42 %44.45 %
มิถุนายน11,282.1211,983.386,692.494,999.565,431.834,697.9355.69 %54.67 %29.80 %
กรกฎาคม12,055.8211,990.966,627.274,362.374,560.004,526.0863.82 %61.97 %31.71 %
สิงหาคม11,712.0811,476.466,651.344,301.194,618.654,418.7763.28 %59.76 %33.57 %
รวม 6 เดือน66,432.8859,087.7936,732.4922,879.3223,291.1022,959.8765.56 %60.58 %37.49 %
รวม 12 เดือน138,072.88132,407.4276,861.0352,397.1752,548.0748,188.4162.05 %60.31 %37.30 %