เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,920.223,712.573,890.875,633.923,817.983,815.83-43.71 %-2.84 %1.93 %
ตุลาคม3,626.163,826.544,500.404,513.423,313.763,946.24-24.47 %13.40 %12.31 %
พฤศจิกายน3,677.893,715.744,584.504,579.282,981.743,920.81-24.51 %19.75 %14.48 %
ธันวาคม3,190.913,177.384,277.493,916.992,355.982,897.68-22.75 %25.85 %32.26 %
มกราคม3,558.133,865.314,088.803,150.902,943.743,068.5411.45 %23.84 %24.95 %
กุมภาพันธ์3,456.853,564.274,387.764,088.173,078.563,708.28-18.26 %13.63 %15.49 %
มีนาคม3,809.324,145.785,286.754,088.173,195.004,889.84-7.32 %22.93 %7.51 %
เมษายน3,625.974,156.184,600.324,567.794,332.874,578.37-25.97 %-4.25 %0.48 %
พฤษภาคม3,809.233,932.435,318.035,331.173,980.605,313.01-39.95 %-1.22 %0.09 %
มิถุนายน3,701.683,947.055,116.054,191.353,641.314,499.26-13.23 %7.75 %12.06 %
กรกฎาคม3,741.673,895.605,012.773,526.473,294.624,731.235.75 %15.43 %5.62 %
สิงหาคม3,678.474,917.993,600.813,815.835,129.36-3.73 %-4.30 %
รวม 6 เดือน21,430.1621,861.8125,729.8225,882.6818,491.7621,357.38-20.78 %15.42 %16.99 %
รวม 12 เดือน45,617.3255,981.7351,188.4440,751.9950,498.4510.67 %9.79 %