เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,085.704,245.654,320.134,083.003,588.003,182.000.07 %15.49 %26.34 %
ตุลาคม4,221.114,349.733,979.864,083.003,811.003,182.003.27 %12.39 %20.05 %
พฤศจิกายน4,252.204,245.014,170.543,871.003,787.002,532.008.96 %10.79 %39.29 %
ธันวาคม3,762.403,979.623,979.623,661.002,695.002,810.002.70 %32.28 %29.39 %
มกราคม4,108.264,289.893,809.083,921.003,347.002,342.004.56 %21.98 %38.52 %
กุมภาพันธ์4,047.604,335.034,195.943,811.003,196.002,337.005.85 %26.28 %44.30 %
มีนาคม4,304.234,602.494,584.174,767.003,196.003,239.00-10.75 %30.56 %29.34 %
เมษายน4,735.874,750.024,375.804,050.004,201.002,970.0014.48 %11.56 %32.13 %
พฤษภาคม4,632.624,778.374,596.314,336.004,077.003,650.006.40 %14.68 %20.59 %
มิถุนายน4,424.704,510.424,523.284,291.003,937.004,268.003.02 %12.71 %5.64 %
กรกฎาคม4,330.094,329.213,973.003,886.003,828.008.25 %11.58 %
สิงหาคม4,199.024,343.443,921.003,294.002,436.006.62 %43.92 %
รวม 6 เดือน24,477.2725,444.9324,455.1723,430.0020,424.0016,385.004.28 %19.73 %33.00 %
รวม 12 เดือน51,103.8051,207.3848,768.0043,015.0036,776.004.57 %28.18 %