เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,791.875,388.404,993.033,902.003,537.004,834.00-2.90 %34.36 %3.19 %
ตุลาคม4,326.485,564.514,558.064,094.003,886.004,632.005.37 %30.16 %-1.62 %
พฤศจิกายน3,983.735,122.944,735.863,626.003,516.003,744.008.98 %31.37 %20.94 %
ธันวาคม3,744.114,808.014,420.213,714.003,015.004,180.000.80 %37.29 %5.43 %
มกราคม3,846.705,410.464,216.043,595.003,647.003,795.006.54 %32.59 %9.99 %
กุมภาพันธ์3,992.655,303.054,295.053,449.003,469.003,688.0013.62 %34.58 %14.13 %
มีนาคม5,022.766,249.226,368.894,551.004,405.005,088.009.39 %29.51 %20.11 %
เมษายน5,204.956,458.545,899.604,660.005,119.004,625.0010.47 %20.74 %21.60 %
พฤษภาคม5,005.446,170.266,430.504,349.004,742.004,571.0013.11 %23.15 %28.92 %
มิถุนายน4,847.976,763.906,673.143,904.005,024.005,664.0019.47 %25.72 %15.12 %
กรกฎาคม4,828.756,652.096,419.463,866.005,718.005,923.0019.94 %14.04 %7.73 %
สิงหาคม4,724.856,093.156,606.473,806.005,056.005,215.0019.45 %17.02 %21.06 %
รวม 6 เดือน23,685.5431,597.3727,218.2522,380.0021,070.0024,873.005.51 %33.32 %8.62 %
รวม 12 เดือน53,320.2669,984.5365,616.3147,516.0051,134.0055,959.0010.89 %26.94 %14.72 %