เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,296.456,199.196,314.405,774.675,243.634,476.008.29 %15.41 %29.11 %
ตุลาคม6,340.176,408.025,863.125,243.685,167.944,019.9917.29 %19.35 %31.44 %
พฤศจิกายน6,199.196,224.536,102.885,174.384,955.753,932.0716.53 %20.38 %35.57 %
ธันวาคม6,118.435,850.265,835.371,933.733,951.003,914.4868.40 %32.46 %32.92 %
มกราคม5,951.126,283.655,585.464,743.506,225.543,328.3420.29 %0.92 %40.41 %
กุมภาพันธ์6,381.896,342.646,146.475,094.964,849.523,793.9120.17 %23.54 %38.27 %
มีนาคม6,592.216,741.836,726.866,772.775,442.794,510.31-2.74 %19.27 %32.95 %
เมษายน6,924.576,938.756,427.626,273.705,805.004,794.359.40 %16.34 %25.41 %
พฤษภาคม6,747.466,989.386,762.436,101.475,747.605,266.649.57 %17.77 %22.12 %
มิถุนายน6,548.846,590.726,646.256,408.705,232.714,656.372.14 %20.60 %29.94 %
กรกฎาคม6,425.306,503.726,362.045,172.934,361.695,407.8119.49 %32.94 %15.00 %
สิงหาคม6,208.236,349.106,377.415,585.264,867.065,068.0110.03 %23.34 %20.53 %
รวม 6 เดือน37,287.2537,308.2935,847.7027,964.9230,393.3823,464.7925.00 %18.53 %34.54 %
รวม 12 เดือน76,733.8677,421.7975,150.3164,279.7561,850.2353,168.2816.23 %20.11 %29.25 %