เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,057.155,291.634,869.392,814.101,980.592,746.5630.64 %62.57 %43.60 %
ตุลาคม3,962.725,364.984,300.922,662.132,232.402,276.0232.82 %58.39 %47.08 %
พฤศจิกายน4,044.914,693.255,295.392,490.792,103.682,058.5338.42 %55.18 %61.13 %
ธันวาคม3,778.484,423.854,557.942,025.371,486.281,738.4946.40 %66.40 %61.86 %
มกราคม4,130.164,917.894,499.541,711.902,439.591,715.6658.55 %50.39 %61.87 %
กุมภาพันธ์4,062.204,963.624,786.142,218.481,951.422,121.9145.39 %60.69 %55.67 %
มีนาคม4,463.505,819.645,316.873,173.002,574.762,589.6628.91 %55.76 %51.29 %
เมษายน4,286.625,837.424,808.633,347.103,524.962,692.0721.92 %39.61 %44.02 %
พฤษภาคม5,838.265,252.595,230.242,825.783,592.352,634.6951.60 %31.61 %49.63 %
มิถุนายน4,944.015,679.805,668.352,910.382,955.032,635.3241.13 %47.97 %53.51 %
กรกฎาคม4,740.975,442.174,641.032,433.732,706.293,077.9548.67 %50.27 %33.68 %
สิงหาคม4,820.025,302.385,462.182,068.222,800.332,912.3457.09 %47.19 %46.68 %
รวม 6 เดือน24,035.6229,655.2228,309.3213,922.7712,193.9612,657.1742.07 %58.88 %55.29 %
รวม 12 เดือน53,129.0062,989.2259,436.6230,680.9830,347.6829,199.2042.25 %51.82 %50.87 %