เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,444.526,367.427,057.007,351.009,979.73-14.07 %-56.73 %
ตุลาคม6,595.296,652.957,845.857,001.008,227.009,846.55-6.15 %-23.66 %-25.50 %
พฤศจิกายน6,428.726,402.707,904.597,231.008,004.009,740.93-12.48 %-25.01 %-23.23 %
ธันวาคม6,444.726,271.487,668.166,135.006,329.008,695.004.81 %-0.92 %-13.39 %
มกราคม6,396.136,531.947,537.056,738.007,363.007,545.83-5.34 %-12.72 %-0.12 %
กุมภาพันธ์6,240.626,308.407,816.146,875.008,272.008,329.75-10.17 %-31.13 %-6.57 %
มีนาคม6,916.866,913.728,440.019,720.0010,015.0010,009.09-40.53 %-44.86 %-18.59 %
เมษายน7,066.876,950.988,284.049,568.0010,053.0011,841.00-35.39 %-44.63 %-42.94 %
พฤษภาคม7,021.857,199.019,121.999,503.009,643.0013,543.00-35.33 %-33.95 %-48.47 %
มิถุนายน6,658.807,398.9110,222.278,943.0010,405.0013,291.08-34.30 %-40.63 %-30.02 %
กรกฎาคม6,885.197,604.9610,162.518,075.0011,623.0014,816.04-17.28 %-52.83 %-45.79 %
สิงหาคม6,528.547,710.2010,113.958,941.009,469.0010,927.92-36.95 %-22.81 %-8.05 %
รวม 6 เดือน38,611.9945,139.2141,037.0045,546.0054,137.79-17.96 %-19.94 %
รวม 12 เดือน82,389.77101,483.9895,787.00106,754.00128,565.92-29.57 %-26.69 %