เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,516.396,367.427,057.007,351.009,979.73-12.81 %-56.73 %
ตุลาคม6,474.496,531.107,845.857,001.008,227.009,846.55-8.13 %-25.97 %-25.50 %
พฤศจิกายน6,216.016,283.257,904.597,231.008,004.009,740.93-16.33 %-27.39 %-23.23 %
ธันวาคม6,228.296,271.487,668.166,135.006,329.008,695.001.50 %-0.92 %-13.39 %
มกราคม6,492.676,483.747,537.056,738.007,363.007,545.83-3.78 %-13.56 %-0.12 %
กุมภาพันธ์6,171.796,261.847,816.146,875.008,272.008,329.75-11.39 %-32.10 %-6.57 %
มีนาคม6,795.516,792.438,440.019,720.0010,015.0010,009.09-43.04 %-47.44 %-18.59 %
เมษายน6,735.986,878.578,284.049,568.0010,053.0011,841.00-42.04 %-46.15 %-42.94 %
พฤษภาคม6,564.956,707.619,121.999,503.009,643.0013,543.00-44.75 %-43.76 %-48.47 %
มิถุนายน6,753.257,611.8310,222.278,943.0010,405.0013,291.08-32.43 %-36.70 %-30.02 %
กรกฎาคม6,619.447,441.9910,162.518,075.0011,623.0014,816.04-21.99 %-56.18 %-45.79 %
สิงหาคม6,819.787,710.2010,113.958,941.009,469.0010,927.92-31.10 %-22.81 %-8.05 %
รวม 6 เดือน38,347.8045,139.2141,037.0045,546.0054,137.79-18.77 %-19.94 %
รวม 12 เดือน81,490.43101,483.9895,787.00106,754.00128,565.92-31.00 %-26.69 %