เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,626.484,118.394,307.392,986.243,441.003,645.0017.65 %16.45 %15.38 %
ตุลาคม3,957.104,310.435,049.033,848.003,807.004,204.002.76 %11.68 %16.74 %
พฤศจิกายน3,842.514,091.175,349.823,790.003,390.003,695.001.37 %17.14 %30.93 %
ธันวาคม3,379.603,763.155,004.573,931.003,031.003,629.00-16.32 %19.46 %27.49 %
มกราคม3,776.014,254.764,919.253,268.003,107.003,079.0013.45 %26.98 %37.41 %
กุมภาพันธ์3,518.053,925.475,093.763,690.003,728.003,340.00-4.89 %5.03 %34.43 %
มีนาคม3,810.074,499.905,750.924,566.003,810.004,266.00-19.84 %15.33 %25.82 %
เมษายน3,913.785,423.946,401.084,541.005,296.004,550.00-16.03 %2.36 %28.92 %
พฤษภาคม4,121.425,614.866,616.574,745.005,710.004,074.00-15.13 %-1.69 %38.43 %
มิถุนายน4,114.695,813.636,861.684,019.005,298.003,645.002.33 %8.87 %46.88 %
กรกฎาคม3,828.754,931.206,730.814,144.004,375.003,711.00-8.23 %11.28 %44.87 %
สิงหาคม3,784.894,967.556,789.933,820.003,541.003,487.00-0.93 %28.72 %48.64 %
รวม 6 เดือน22,099.7524,463.3729,723.8221,513.2420,504.0021,592.002.65 %16.18 %27.36 %
รวม 12 เดือน45,673.3555,714.4568,874.8147,348.2448,534.0045,325.00-3.67 %12.89 %34.19 %