เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสวี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,057.513,521.123,429.465,354.485,741.81-52.07 %-67.43 %
ตุลาคม4,134.313,533.484,575.795,387.324,860.245,893.85-30.31 %-37.55 %-28.81 %
พฤศจิกายน3,811.633,414.754,310.544,667.925,949.885,516.12-22.47 %-74.24 %-27.97 %
ธันวาคม3,959.733,157.354,186.625,100.595,062.785,482.95-28.81 %-60.35 %-30.96 %
มกราคม3,912.463,450.654,110.884,876.335,262.134,638.32-24.64 %-52.50 %-12.83 %
กุมภาพันธ์3,921.823,383.044,169.854,696.365,246.585,275.80-19.75 %-55.08 %-26.52 %
มีนาคม4,215.473,815.994,842.885,863.746,423.106,069.35-39.10 %-68.32 %-25.33 %
เมษายน3,974.313,743.594,671.835,762.776,259.155,775.13-45.00 %-67.20 %-23.62 %
พฤษภาคม4,343.533,469.694,288.465,795.566,306.646,117.34-33.43 %-81.76 %-42.65 %
มิถุนายน4,182.253,746.734,366.226,056.086,106.174,971.42-44.80 %-62.97 %-13.86 %
กรกฎาคม4,112.363,486.984,483.244,891.584,946.546,232.14-18.95 %-41.86 %-39.01 %
สิงหาคม3,881.493,545.704,533.656,608.306,028.464,966.14-70.25 %-70.02 %-9.54 %
รวม 6 เดือน23,797.4620,460.3924,783.1431,736.0932,548.85-55.11 %-31.33 %
รวม 12 เดือน48,506.8742,269.0751,969.4267,806.1566,680.37-60.42 %-28.31 %