เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,373.306,602.442,969.4955.02 %
ตุลาคม2,364.647,219.771.003,262.1099.96 %54.82 %
พฤศจิกายน2,355.976,218.161.002,969.4999.96 %52.24 %
ธันวาคม2,321.337,468.641.002,472.1999.96 %66.90 %
มกราคม2,295.345,962.111.002,761.9699.96 %53.67 %
กุมภาพันธ์2,355.977,143.661.002,675.9199.96 %62.54 %
มีนาคม2,468.587,702.331.003,827.2799.96 %50.31 %
เมษายน2,589.846,477.181.002,567.9099.96 %60.35 %
พฤษภาคม2,529.216,659.041.003,253.6799.96 %51.14 %
มิถุนายน2,442.596,476.551.003,265.0299.96 %49.59 %
กรกฎาคม2,468.587,600.491.002,905.6699.96 %61.77 %
สิงหาคม2,329.998,347.691.003,082.7499.96 %63.07 %
รวม 6 เดือน14,066.5540,614.7817,111.1457.87 %
รวม 12 เดือน28,895.3483,878.0636,013.4057.06 %