เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,627.055,936.576,215.007,065.00-19.01 %
ตุลาคม2,617.465,784.476,658.004,270.006,374.00-154.37 %-10.19 %
พฤศจิกายน2,607.886,719.005,401.005,956.00-157.64 %
ธันวาคม2,569.525,632.306,785.003,519.005,989.00-164.06 %-6.33 %
มกราคม2,540.765,565.995,813.005,009.005,248.00-128.79 %5.71 %
กุมภาพันธ์2,607.885,916.725,929.005,212.005,280.00-127.35 %10.76 %
มีนาคม2,732.526,180.121.007,182.797,138.0099.96 %-15.50 %
เมษายน2,866.756,199.527,668.006,562.006,857.00-167.48 %-10.61 %
พฤษภาคม2,799.636,223.268,303.006,730.006,919.00-196.57 %-11.18 %
มิถุนายน2,705.016,198.831.008,178.006,912.0099.96 %-11.50 %
กรกฎาคม2,732.526,090.186,573.007,256.007,374.00-140.55 %-21.08 %
สิงหาคม2,579.116,026.116,625.006,856.004,826.00-156.87 %19.92 %
รวม 6 เดือน15,570.5529,626.0035,912.00
รวม 12 เดือน31,986.0972,390.7975,938.00