เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอละแม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,277.713,214.313,520.703,042.363,600.305,843.807.18 %-12.01 %-65.98 %
ตุลาคม3,606.273,420.243,615.293,377.833,901.605,825.806.33 %-14.07 %-61.14 %
พฤศจิกายน3,568.883,367.123,825.053,665.763,680.905,466.50-2.71 %-9.32 %-42.91 %
ธันวาคม3,145.723,040.403,515.843,340.922,874.405,468.60-6.21 %5.46 %-55.54 %
มกราคม3,500.593,516.593,458.073,339.893,331.805,967.004.59 %5.25 %-72.55 %
กุมภาพันธ์3,226.283,190.303,563.403,551.613,286.406,315.00-10.08 %-3.01 %-77.22 %
มีนาคม3,659.913,669.764,178.864,199.075,032.006,745.40-14.73 %-37.12 %-61.42 %
เมษายน3,593.053,564.003,502.164,506.094,927.407,583.44-25.41 %-38.25 %-116.54 %
พฤษภาคม3,844.283,295.893,666.284,118.604,671.707,780.61-7.14 %-41.74 %-112.22 %
มิถุนายน3,376.863,466.074,011.844,573.803,805.408,593.93-35.45 %-9.79 %-114.21 %
กรกฎาคม3,534.443,419.523,824.694,377.703,747.808,872.08-23.86 %-9.60 %-131.97 %
สิงหาคม3,435.013,420.773,935.014,251.406,518.788,373.07-23.77 %-90.56 %-112.78 %
รวม 6 เดือน20,325.4519,748.9621,498.3520,318.3720,675.4034,886.700.03 %-4.69 %-62.28 %
รวม 12 เดือน41,769.0040,584.9744,617.1946,345.0349,378.4882,835.23-10.96 %-21.67 %-85.66 %