เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,984.743,096.463,518.614,855.004,256.004,012.00-62.66 %-37.45 %-14.02 %
ตุลาคม3,079.773,142.813,428.684,139.004,972.004,198.00-34.39 %-58.20 %-22.44 %
พฤศจิกายน3,181.283,085.543,293.134,651.004,294.001,616.00-46.20 %-39.17 %50.93 %
ธันวาคม2,706.952,779.903,136.034,315.003,793.007,347.07-59.40 %-36.44 %-134.28 %
มกราคม3,091.463,226.133,274.004,860.004,233.004,397.21-57.21 %-31.21 %-34.31 %
กุมภาพันธ์2,855.003,013.133,137.044,823.004,197.004,544.40-68.93 %-39.29 %-44.86 %
มีนาคม3,217.563,391.723,414.834,342.004,651.005,015.34-34.95 %-37.13 %-46.87 %
เมษายน3,027.713,287.964,827.005,051.46-59.43 %-53.64 %
พฤษภาคม3,294.833,373.674,986.005,803.60-51.33 %-72.03 %
มิถุนายน2,960.283,541.565,356.004,631.62-80.93 %-30.78 %
กรกฎาคม3,101.403,369.584,571.004,348.005,085.41-47.39 %-50.92 %
สิงหาคม3,032.863,467.965,070.004,299.003,934.24-67.17 %-13.45 %
รวม 6 เดือน17,899.2018,343.9719,787.4927,643.0025,745.0026,114.68-54.44 %-40.35 %-31.98 %
รวม 12 เดือน36,533.8440,243.0556,795.0055,636.35-55.46 %-38.25 %