เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,962.963,130.993,518.614,855.004,256.004,012.00-63.86 %-35.93 %-14.02 %
ตุลาคม3,023.373,085.253,428.684,139.004,972.004,198.00-36.90 %-61.15 %-22.44 %
พฤศจิกายน3,076.023,027.983,293.134,651.004,294.001,616.00-51.20 %-41.81 %50.93 %
ธันวาคม2,616.042,779.903,136.034,315.003,793.007,347.07-64.94 %-36.44 %-134.28 %
มกราคม3,138.123,202.333,274.004,860.004,233.004,397.21-54.87 %-32.19 %-34.31 %
กุมภาพันธ์2,823.512,990.893,137.044,823.004,197.004,544.40-70.82 %-40.33 %-44.86 %
มีนาคม3,161.113,332.223,414.834,342.004,651.005,015.34-37.36 %-39.58 %-46.87 %
เมษายน2,885.943,287.964,827.005,051.46-67.26 %-53.64 %
พฤษภาคม3,080.443,373.674,986.005,803.60-61.86 %-72.03 %
มิถุนายน3,002.273,541.565,356.004,631.62-78.40 %-30.78 %
กรกฎาคม2,981.703,369.584,571.004,348.005,085.41-53.30 %-50.92 %
สิงหาคม3,168.153,467.965,070.004,299.003,934.24-60.03 %-13.45 %
รวม 6 เดือน17,640.0218,217.3419,787.4927,643.0025,745.0026,114.68-56.71 %-41.32 %-31.98 %
รวม 12 เดือน35,919.6340,243.0556,795.0055,636.35-58.12 %-38.25 %