เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,394.113,148.843,561.111.004,889.1399.97 %-37.29 %
ตุลาคม3,287.933,184.133,457.391.004,085.374,906.1399.97 %-28.30 %-41.90 %
พฤศจิกายน3,269.243,025.403,444.351.004,242.344,714.1299.97 %-40.22 %-36.87 %
ธันวาคม3,230.103,035.233,368.131.004,035.224,208.1699.97 %-32.95 %-24.94 %
มกราคม3,284.393,159.003,308.761.004,329.023,962.0399.97 %-37.04 %-19.74 %
กุมภาพันธ์3,177.002,942.683,310.661.004,641.274,523.4799.97 %-57.72 %-36.63 %
มีนาคม3,452.723,320.933,999.871.004,319.555,233.1599.97 %-30.07 %-30.83 %
เมษายน3,503.663,242.223,457.491.005,700.825,056.9999.97 %-75.83 %-46.26 %
พฤษภาคม3,538.823,417.403,583.681.005,576.925,618.3099.97 %-63.19 %-56.77 %
มิถุนายน3,537.073,415.553,519.151.004,976.784,544.2799.97 %-45.71 %-29.13 %
กรกฎาคม3,457.163,368.753,460.491.004,416.825,252.0599.97 %-31.11 %-51.77 %
สิงหาคม2,533.563,450.543,422.051.004,547.295,625.3299.96 %-31.78 %-64.38 %
รวม 6 เดือน19,642.7718,495.2820,450.4021,334.2227,203.04-15.35 %-33.02 %
รวม 12 เดือน39,665.7638,710.6741,893.1350,872.4058,533.12-31.42 %-39.72 %