เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,279.342,977.462,135.12444.00594.00735.0089.62 %80.05 %65.58 %
ตุลาคม3,261.503,092.012,216.45403.00641.001,158.0087.64 %79.27 %47.75 %
พฤศจิกายน4,325.212,902.312,705.42545.00554.00933.0087.40 %80.91 %65.51 %
ธันวาคม4,054.952,430.122,006.02481.00401.00880.0088.14 %83.50 %56.13 %
มกราคม4,191.063,341.122,511.08574.00586.00749.0086.30 %82.46 %70.17 %
กุมภาพันธ์4,139.483,577.182,314.93526.00750.00852.0087.29 %79.03 %63.20 %
มีนาคม3,348.653,408.043,688.35685.00480.001,262.0079.54 %85.92 %65.78 %
เมษายน2,928.263,407.702,422.40585.00538.001,114.0080.02 %84.21 %54.01 %
พฤษภาคม3,099.512,784.763,643.77638.00525.001,132.0079.42 %81.15 %68.93 %
มิถุนายน2,882.853,076.772,891.03695.00565.001,089.0075.89 %81.64 %62.33 %
กรกฎาคม2,937.653,329.382,596.83527.00624.001,194.0082.06 %81.26 %54.02 %
สิงหาคม2,895.353,522.962,974.34734.00762.00908.0074.65 %78.37 %69.47 %
รวม 6 เดือน24,251.5418,320.2013,889.022,973.003,526.005,307.0087.74 %80.75 %61.79 %
รวม 12 เดือน42,343.8137,849.8132,105.746,837.007,020.0012,006.0083.85 %81.45 %62.60 %