เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,638.286,534.856,459.362,132.801,921.602,230.4067.87 %70.59 %65.47 %
ตุลาคม6,918.226,967.976,237.092,012.002,538.401,676.8070.92 %63.57 %73.12 %
พฤศจิกายน6,703.766,547.256,226.502,040.001,997.601,535.2069.57 %69.49 %75.34 %
ธันวาคม6,911.666,414.256,152.762,110.401,799.201,524.8069.47 %71.95 %75.22 %
มกราคม6,665.746,896.985,902.451,852.001,943.201,365.6072.22 %71.83 %76.86 %
กุมภาพันธ์7,136.046,773.766,306.842,227.201,752.801,572.8068.79 %74.12 %75.06 %
มีนาคม7,402.787,406.607,055.342,684.802,421.602,262.4063.73 %67.30 %67.93 %
เมษายน7,354.637,190.746,641.802,718.402,234.402,032.8063.04 %68.93 %69.39 %
พฤษภาคม7,398.827,496.406,979.753,195.202,707.202,156.0056.81 %63.89 %69.11 %
มิถุนายน6,952.096,838.176,662.232,364.802,190.402,065.6065.98 %67.97 %69.00 %
กรกฎาคม7,010.176,837.916,698.002,065.602,191.202,286.4070.53 %67.96 %65.86 %
สิงหาคม6,914.016,721.016,792.002,045.602,230.401,932.8070.41 %66.81 %71.54 %
รวม 6 เดือน40,973.7040,135.0637,285.0012,374.4011,952.809,905.6069.80 %70.22 %73.43 %
รวม 12 เดือน84,006.2082,625.8978,114.1227,448.8025,928.0022,641.6067.33 %68.62 %71.01 %