เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,218.193,282.193,079.581,469.001,560.001,601.0054.35 %52.47 %48.01 %
ตุลาคม3,172.623,232.313,186.601,324.001,334.001,214.0058.27 %58.73 %61.90 %
พฤศจิกายน2,839.952,756.522,755.823,079.001,134.00784.00-8.42 %58.86 %71.55 %
ธันวาคม2,723.492,509.682,450.682,975.00607.00726.00-9.23 %75.81 %70.38 %
มกราคม2,685.122,997.342,276.40745.00859.00690.0072.25 %71.34 %69.69 %
กุมภาพันธ์3,218.822,967.632,651.59826.00807.00628.0074.34 %72.81 %76.32 %
มีนาคม3,485.253,495.273,062.811,874.001,122.001,435.0046.23 %67.90 %53.15 %
เมษายน3,581.513,334.483,116.752,144.001,640.002,080.0040.14 %50.82 %33.26 %
พฤษภาคม3,377.833,500.693,200.982,056.002,419.002,192.0039.13 %30.90 %31.52 %
มิถุนายน3,423.173,324.893,073.331,733.002,200.001,878.0049.37 %33.83 %38.89 %
กรกฎาคม3,242.133,247.823,020.711,787.002,300.002,216.0044.88 %29.18 %26.64 %
สิงหาคม3,117.433,049.653,052.281,421.001,279.002,182.0054.42 %58.06 %28.51 %
รวม 6 เดือน17,858.1917,745.6716,400.6710,418.006,301.005,643.0041.66 %64.49 %65.59 %
รวม 12 เดือน38,085.5137,698.4734,927.5321,433.0017,261.0017,626.0043.72 %54.21 %49.54 %