เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,736.303,958.774,058.101,307.001,246.001,302.0065.02 %68.53 %67.92 %
ตุลาคม3,902.064,100.663,802.691,415.001,430.001,221.0063.74 %65.13 %67.89 %
พฤศจิกายน3,999.503,958.773,902.011,310.001,264.00882.0067.25 %68.07 %77.40 %
ธันวาคม3,529.443,745.933,717.561,296.00961.00998.0063.28 %74.35 %73.15 %
มกราคม3,846.344,043.913,589.851,188.001,127.00793.0069.11 %72.13 %77.91 %
กุมภาพันธ์3,987.754,100.663,958.771,183.001,182.00860.0070.33 %71.18 %78.28 %
มีนาคม4,174.124,356.074,299.311,152.001,407.001,145.0072.40 %67.70 %73.37 %
เมษายน3,900.874,356.074,171.611,447.001,528.001,119.0062.91 %64.92 %73.18 %
พฤษภาคม4,054.184,412.824,256.741,692.001,551.001,098.0058.27 %64.85 %74.21 %
มิถุนายน3,923.454,143.234,185.801,410.001,465.001,365.0064.06 %64.64 %67.39 %
กรกฎาคม3,842.894,143.234,086.471,384.001,429.001,488.0063.99 %65.51 %63.59 %
สิงหาคม3,902.384,072.284,143.231,274.001,302.001,192.0067.35 %68.03 %71.23 %
รวม 6 เดือน23,001.3923,908.7023,028.987,699.007,210.006,056.0066.53 %69.84 %73.70 %
รวม 12 เดือน46,799.2849,392.4048,172.1416,058.0015,892.0013,463.0065.69 %67.83 %72.05 %