เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,975.564,898.864,894.261,026.00779.00997.0079.38 %84.10 %79.63 %
ตุลาคม5,041.425,022.444,601.932,062.001,813.001,770.0059.10 %63.90 %61.54 %
พฤศจิกายน5,068.745,051.384,714.552,153.001,141.001,788.0057.52 %77.41 %62.07 %
ธันวาคม4,619.334,550.984,449.622,083.00215.001,684.0054.91 %95.28 %62.15 %
มกราคม4,996.875,090.354,432.523,175.001,674.001,326.0036.46 %67.11 %70.08 %
กุมภาพันธ์4,833.514,834.534,440.603,546.00907.001,721.0026.64 %81.24 %61.24 %
มีนาคม5,306.445,469.155,138.473,912.002,102.001,471.0026.28 %61.57 %71.37 %
เมษายน5,470.225,489.654,739.412,607.002,864.002,443.0052.34 %47.83 %48.45 %
พฤษภาคม5,325.065,262.614,749.913,416.001,783.002,054.0035.85 %66.12 %56.76 %
มิถุนายน5,166.725,174.514,993.752,118.00381.002,194.0059.01 %92.64 %56.07 %
กรกฎาคม5,404.755,027.664,810.631,528.00989.002,379.0071.73 %80.33 %50.55 %
สิงหาคม5,110.404,957.274,834.382,334.001,066.00816.0054.33 %78.50 %83.12 %
รวม 6 เดือน29,535.4329,448.5427,533.4814,045.006,529.009,286.0052.45 %77.83 %66.27 %
รวม 12 เดือน61,319.0260,829.3956,800.0329,960.0015,714.0020,643.0051.14 %74.17 %63.66 %