เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน7,541.217,541.217,733.723,571.004,020.004,399.0052.65 %46.69 %43.12 %
ตุลาคม7,541.727,699.397,037.885,373.005,009.004,727.0028.76 %34.94 %32.83 %
พฤศจิกายน7,306.917,173.537,011.164,069.003,878.003,513.0044.31 %45.94 %49.89 %
ธันวาคม6,705.806,176.246,542.893,585.002,937.003,744.0046.54 %52.45 %42.78 %
มกราคม6,578.316,987.026,161.243,171.003,022.002,600.0051.80 %56.75 %57.80 %
กุมภาพันธ์7,011.776,909.786,553.543,157.002,715.002,703.0054.98 %60.71 %58.76 %
มีนาคม7,803.848,107.078,198.643,831.003,786.004,607.0050.91 %53.30 %43.81 %
เมษายน8,363.138,303.787,216.684,841.005,170.004,566.0042.11 %37.74 %36.73 %
พฤษภาคม8,386.858,058.817,882.246,405.005,435.005,353.0023.63 %32.56 %32.09 %
มิถุนายน7,623.708,014.727,830.784,888.006,085.006,327.0035.88 %24.08 %19.20 %
กรกฎาคม7,610.947,843.937,454.984,732.005,165.005,744.0037.83 %34.15 %22.95 %
สิงหาคม7,357.167,351.757,673.114,138.004,397.004,432.0043.76 %40.19 %42.24 %
รวม 6 เดือน42,685.7242,487.1741,040.4322,926.0021,581.0021,686.0046.29 %49.21 %47.16 %
รวม 12 เดือน89,831.3490,167.2387,296.8651,761.0051,619.0052,715.0042.38 %42.75 %39.61 %