เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน348,114.56366,603.97227,886.23215,606.00262,016.02182,512.3438.06 %28.53 %19.91 %
ตุลาคม323,692.97390,148.53149,876.67293,186.97260,669.39175,000.009.42 %33.19 %-16.76 %
พฤศจิกายน389,616.56389,078.03156,116.92229,026.20187,390.02163,234.9741.22 %51.84 %-4.56 %
ธันวาคม393,770.84353,782.13135,646.63205,631.38182,265.00156,952.3647.78 %48.48 %-15.71 %
มกราคม374,871.22396,744.94132,309.39194,073.95182,265.00117,363.3348.23 %54.06 %11.30 %
กุมภาพันธ์371,360.50370,730.47139,823.34194,197.17177,152.41108,337.1347.71 %52.22 %22.52 %
มีนาคม429,576.22312,436.41176,807.31243,687.11216,919.73177,162.2343.27 %30.57 %-0.20 %
เมษายน447,478.63172,557.91165,735.81242,056.7793,094.03179,569.7045.91 %46.05 %-8.35 %
พฤษภาคม443,689.28213,944.81163,814.22276,049.59109,917.25141,478.7037.78 %48.62 %13.63 %
มิถุนายน416,170.28210,410.23156,635.27257,546.80137,406.19149,640.0938.12 %34.70 %4.47 %
กรกฎาคม410,113.69265,656.7577,671.09255,956.20186,529.81118,332.7137.59 %29.79 %-52.35 %
สิงหาคม400,531.59306,959.8876,388.15260,604.59181,313.6975,166.2834.94 %40.93 %1.60 %
รวม 6 เดือน2,201,426.652,267,088.07941,659.181,331,721.671,251,757.84903,400.1339.51 %44.79 %4.06 %
รวม 12 เดือน4,748,986.343,749,054.061,758,711.032,867,622.732,176,938.541,744,749.8439.62 %41.93 %0.79 %