เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,618.794,896.215,011.139,512.009,235.009,543.00-105.94 %-88.62 %-90.44 %
ตุลาคม4,765.844,999.484,741.638,706.009,393.009,039.00-82.68 %-87.88 %-90.63 %
พฤศจิกายน4,771.394,691.574,797.418,901.009,484.008,290.00-86.55 %-102.15 %-72.80 %
ธันวาคม4,227.143,905.924,394.377,878.007,507.007,380.00-86.37 %-92.20 %-67.94 %
มกราคม4,627.884,672.644,074.436,353.008,140.007,562.00-37.28 %-74.21 %-85.60 %
กุมภาพันธ์4,600.354,555.594,263.617,120.007,550.007,351.00-54.77 %-65.73 %-72.41 %
มีนาคม5,150.395,373.605,182.4010,418.009,461.009,117.00-102.28 %-76.06 %-75.92 %
เมษายน5,370.794,974.104,705.538,912.0010,076.008,527.00-65.93 %-102.57 %-81.21 %
พฤษภาคม5,409.535,161.774,993.179,966.0010,604.0010,224.00-84.23 %-105.43 %-104.76 %
มิถุนายน5,084.335,267.075,149.329,553.009,354.009,689.01-87.89 %-77.59 %-88.16 %
กรกฎาคม4,998.235,118.454,897.148,766.009,606.0010,284.00-75.38 %-87.67 %-110.00 %
สิงหาคม4,905.264,897.315,043.619,543.009,549.0010,991.00-94.55 %-94.98 %-117.92 %
รวม 6 เดือน27,611.3927,721.4127,282.5848,470.0051,309.0049,165.00-75.54 %-85.09 %-80.21 %
รวม 12 เดือน58,529.9258,513.7157,253.75105,628.00109,959.00107,997.01-80.47 %-87.92 %-88.63 %