เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,185.2911,448.3212,822.5421,190.0016,902.0010,568.00-130.69 %-47.64 %17.58 %
ตุลาคม9,170.1511,808.7212,128.4522,411.0018,121.0011,183.00-144.39 %-53.45 %7.80 %
พฤศจิกายน8,982.8910,970.5411,996.0222,622.0015,700.0012,442.00-151.83 %-43.11 %-3.72 %
ธันวาคม8,244.229,897.6711,134.8619,195.0013,390.0011,195.00-132.83 %-35.28 %-0.54 %
มกราคม8,262.6510,790.4410,561.8616,942.0014,044.007,997.00-105.04 %-30.15 %24.28 %
กุมภาพันธ์9,433.2610,937.4811,228.9717,160.0014,119.008,533.00-81.91 %-29.09 %24.01 %
มีนาคม10,539.9919,211.3414,055.1622,306.0019,150.0011,497.99-111.63 %0.32 %18.19 %
เมษายน11,180.0019,358.6415,425.0022,396.0019,805.0011,431.00-100.32 %-2.31 %25.89 %
พฤษภาคม11,370.8720,083.5617,104.6622,780.0021,644.0014,003.00-100.34 %-7.77 %18.13 %
มิถุนายน10,686.0718,841.9317,701.4320,094.0011,381.0012,353.00-88.04 %39.60 %30.21 %
กรกฎาคม10,632.8919,063.4417,306.6415,956.0014,337.0013,178.00-50.06 %24.79 %23.86 %
สิงหาคม10,089.1517,995.0617,345.7716,485.0014,790.0012,241.00-63.39 %17.81 %29.43 %
รวม 6 เดือน53,278.4665,853.1769,872.70119,520.0092,276.0061,918.00-124.33 %-40.12 %11.38 %
รวม 12 เดือน117,777.43180,407.14168,811.36239,537.00193,383.00136,621.99-103.38 %-7.19 %19.07 %