เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,938.164,920.754,999.2910,190.008,151.639,879.00-106.35 %-65.66 %-97.61 %
ตุลาคม4,807.394,782.314,888.609,629.008,472.008,228.00-100.30 %-77.15 %-68.31 %
พฤศจิกายน4,837.194,817.474,907.057,233.009,087.008,688.00-49.53 %-88.63 %-77.05 %
ธันวาคม4,395.614,323.114,722.578,146.008,396.006,760.00-85.32 %-94.21 %-43.14 %
มกราคม4,873.574,958.124,704.138,208.007,607.007,680.00-68.42 %-53.43 %-63.26 %
กุมภาพันธ์4,705.654,698.474,907.058,858.008,155.006,936.00-88.24 %-73.57 %-41.35 %
มีนาคม5,074.195,102.565,146.8711,798.0010,916.008,232.00-132.51 %-113.93 %-59.94 %
เมษายน5,442.675,341.915,091.537,996.0010,655.006,701.00-46.91 %-99.46 %-31.61 %
พฤษภาคม5,299.065,533.925,146.878,992.0010,961.007,839.00-69.69 %-98.07 %-52.31 %
มิถุนายน4,903.454,816.205,202.218,881.0010,705.007,831.00-81.12 %-122.27 %-50.53 %
กรกฎาคม5,232.415,102.065,109.978,905.009,500.009,116.00-70.19 %-86.20 %-78.40 %
สิงหาคม4,958.685,031.605,036.188,690.008,502.008,760.00-75.25 %-68.97 %-73.94 %
รวม 6 เดือน28,557.5728,500.2329,128.6952,264.0049,868.6348,171.00-83.01 %-74.98 %-65.37 %
รวม 12 เดือน59,468.0359,428.4859,862.32107,526.00111,107.6396,650.00-80.81 %-86.96 %-61.45 %