เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,796.043,742.383,836.282,884.132,934.653,594.4624.02 %21.58 %6.30 %
ตุลาคม3,849.693,876.523,594.833,140.913,315.613,460.3318.41 %14.47 %3.74 %
พฤศจิกายน3,836.283,742.383,688.732,836.003,007.702,488.5226.07 %19.63 %32.54 %
ธันวาคม3,809.453,541.183,514.352,516.002,187.972,644.4233.95 %38.21 %24.75 %
มกราคม4,117.973,822.863,393.632,087.532,701.822,211.0749.31 %29.32 %34.85 %
กุมภาพันธ์4,046.203,876.523,742.382,517.182,805.812,412.4937.79 %27.62 %35.54 %
มีนาคม4,117.964,117.964,064.313,577.863,419.603,728.4713.12 %16.96 %8.26 %
เมษายน4,264.224,117.963,943.593,095.463,857.763,735.5027.41 %6.32 %5.28 %
พฤษภาคม4,169.164,171.624,024.073,681.854,062.943,633.4311.69 %2.61 %9.71 %
มิถุนายน4,033.363,916.763,957.003,640.763,854.823,773.089.73 %1.58 %4.65 %
กรกฎาคม3,951.883,916.763,863.103,330.833,699.091,575.5315.72 %5.56 %59.22 %
สิงหาคม3,897.563,989.043,916.763,349.593,490.101,510.4314.06 %12.51 %61.44 %
รวม 6 เดือน23,455.6322,601.8421,770.2015,981.7516,953.5616,811.2931.86 %24.99 %22.78 %
รวม 12 เดือน47,889.7746,831.9445,539.0336,658.1039,337.8734,767.7323.45 %16.00 %23.65 %