เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,830.692,724.502,855.411.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
ตุลาคม2,722.762,743.042,807.501.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
พฤศจิกายน2,803.352,739.652,701.881.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
ธันวาคม2,412.592,537.422,848.461.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
มกราคม2,746.502,871.292,498.011.001.001.0099.96 %99.97 %99.96 %
กุมภาพันธ์2,512.822,602.522,373.931.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
มีนาคม2,839.313,092.263,067.791.001.001.0099.96 %99.97 %99.97 %
เมษายน2,640.943,041.892,348.731.001.001.0099.96 %99.97 %99.96 %
พฤษภาคม2,747.982,681.312,351.941.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
มิถุนายน2,592.442,845.772,808.001.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
กรกฎาคม2,704.592,611.312,650.121.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
สิงหาคม2,765.212,738.072,718.381.001.001.0099.96 %99.96 %99.96 %
รวม 6 เดือน16,028.7116,218.4216,085.196.006.006.0099.96 %99.96 %99.96 %
รวม 12 เดือน32,319.1833,229.0332,030.1512.0012.0012.0099.96 %99.96 %99.96 %