เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,513.452,625.722,864.151,891.501,717.501,784.0024.74 %34.59 %37.71 %
ตุลาคม2,617.272,658.962,492.991,735.001,668.501,831.5033.71 %37.25 %26.53 %
พฤศจิกายน2,706.192,636.052,524.801,841.001,839.001,839.0031.97 %30.24 %27.16 %
ธันวาคม2,363.922,355.912,618.181,615.501,514.501,511.0031.66 %35.71 %42.29 %
มกราคม2,689.472,778.442,543.021,823.501,904.501,656.0032.20 %31.45 %34.88 %
กุมภาพันธ์2,361.982,554.592,414.141,811.001,711.501,722.5023.33 %33.00 %28.65 %
มีนาคม2,699.802,933.263,073.262,214.002,354.501,923.5017.99 %19.73 %37.41 %
เมษายน2,485.972,881.282,270.301,819.002,119.501,710.0026.83 %26.44 %24.68 %
พฤษภาคม2,593.352,652.682,513.151,848.502,110.001,801.0028.72 %20.46 %28.34 %
มิถุนายน3,023.142,722.572,873.821,958.001,617.001,735.0035.23 %40.61 %39.63 %
กรกฎาคม2,658.562,482.792,709.781,808.502,144.001,829.0031.97 %13.65 %32.50 %
สิงหาคม2,677.982,610.822,775.301,983.502,251.001,757.0025.93 %13.78 %36.69 %
รวม 6 เดือน15,252.2815,609.6715,457.2810,717.5010,355.5010,344.0029.73 %33.66 %33.08 %
รวม 12 เดือน31,391.0831,893.0731,672.8922,349.0022,951.5021,099.5028.80 %28.04 %33.38 %