เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,812.023,094.003,053.841,142.001,103.001,163.0059.39 %64.35 %61.92 %
ตุลาคม2,791.863,106.892,986.23975.001,068.001,189.0065.08 %65.62 %60.18 %
พฤศจิกายน2,981.603,084.172,997.491,024.001,085.001,052.0065.66 %64.82 %64.90 %
ธันวาคม2,900.042,520.132,884.81929.00945.001,001.0067.97 %62.50 %65.30 %
มกราคม3,067.303,251.232,873.54897.001,053.001,042.0070.76 %67.61 %63.74 %
กุมภาพันธ์2,836.552,946.692,883.111,011.001,095.001,032.0064.36 %62.84 %64.21 %
มีนาคม3,152.623,472.173,406.991,303.001,352.001,243.0058.67 %61.06 %63.52 %
เมษายน3,016.593,010.802,718.691,054.001,639.001,034.0065.06 %45.56 %61.97 %
พฤษภาคม3,102.072,648.392,972.811,465.001,385.001,179.0052.77 %47.70 %60.34 %
มิถุนายน2,942.793,226.993,248.041,316.001,309.001,152.0055.28 %59.44 %64.53 %
กรกฎาคม3,253.112,973.452,662.681,382.001,479.001,221.0057.52 %50.26 %54.14 %
สิงหาคม3,256.143,097.462,730.641,155.001,000.001,054.0064.53 %67.72 %61.40 %
รวม 6 เดือน17,389.3718,003.1117,679.025,978.006,349.006,479.0065.62 %64.73 %63.35 %
รวม 12 เดือน36,112.6936,432.3735,418.8713,653.0014,513.0013,362.0062.19 %60.16 %62.27 %