เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,400.843,312.053,397.831,913.001,872.002,028.0043.75 %43.48 %40.31 %
ตุลาคม3,381.723,330.413,325.541,690.002,013.001,856.0050.03 %39.56 %44.19 %
พฤศจิกายน3,354.993,286.573,352.341,848.002,042.001,930.0044.92 %37.87 %42.43 %
ธันวาคม3,253.633,227.203,245.711,843.001,707.001,748.0043.36 %47.11 %46.14 %
มกราคม3,205.693,317.373,200.051,611.001,841.001,826.0049.75 %44.50 %42.94 %
กุมภาพันธ์3,291.993,348.813,342.231,660.001,964.002,109.0049.57 %41.35 %36.90 %
มีนาคม3,409.843,544.563,498.132,187.002,285.00978.0035.86 %35.54 %72.04 %
เมษายน3,643.583,367.033,460.522,324.002,010.00873.0036.22 %40.30 %74.77 %
พฤษภาคม3,516.613,367.683,498.132,588.002,255.001,549.0026.41 %33.04 %55.72 %
มิถุนายน3,478.223,454.393,532.932,259.002,007.001,910.0035.05 %41.90 %45.94 %
กรกฎาคม3,482.593,429.963,473.062,414.001,937.002,497.0030.68 %43.53 %28.10 %
สิงหาคม3,372.863,455.613,423.512,201.002,109.002,821.0034.74 %38.97 %17.60 %
รวม 6 เดือน19,888.8619,822.4119,863.7010,565.0011,439.0011,497.0046.88 %42.29 %42.12 %
รวม 12 เดือน40,792.5640,441.6440,749.9824,538.0024,042.0022,125.0039.85 %40.55 %45.71 %