เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรภาค 7
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,216.0417,262.6416,895.5532,256.0021,704.0017,424.00-77.07 %-25.73 %-3.13 %
ตุลาคม17,295.9517,969.6415,177.0819,128.0019,312.0018,456.00-10.59 %-7.47 %-21.60 %
พฤศจิกายน16,838.2816,765.1116,033.3220,368.0019,776.0017,288.00-20.96 %-17.96 %-7.83 %
ธันวาคม16,745.8015,305.3114,624.6018,680.0014,992.0014,888.00-11.55 %2.05 %-1.80 %
มกราคม16,668.4816,915.1513,928.7916,064.0017,160.0015,728.003.63 %-1.45 %-12.92 %
กุมภาพันธ์17,910.4817,087.9215,177.6118,464.0018,376.0016,808.00-3.09 %-7.54 %-10.74 %
มีนาคม20,151.5018,450.7117,419.9425,600.0023,240.0020,512.00-27.04 %-25.96 %-17.75 %
เมษายน21,515.6318,622.9216,751.2922,968.0023,264.0018,048.00-6.75 %-24.92 %-7.74 %
พฤษภาคม20,963.7219,181.6817,798.5023,840.0022,824.0024,408.00-13.72 %-18.99 %-37.14 %
มิถุนายน19,887.5718,237.8617,065.7223,928.0022,960.0021,168.00-20.32 %-25.89 %-24.04 %
กรกฎาคม19,560.2718,743.6516,614.8020,088.0021,448.0022,248.00-2.70 %-14.43 %-33.90 %
สิงหาคม18,907.3425,605.2616,723.6721,560.0022,560.0023,376.00-14.03 %11.89 %-39.78 %
รวม 6 เดือน103,675.03101,305.7791,836.95124,960.00111,320.00100,592.00-20.53 %-9.89 %-9.53 %
รวม 12 เดือน224,661.06220,147.85194,210.87262,944.00247,616.00230,352.00-17.04 %-12.48 %-18.61 %