เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรภาค 11
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,717.6313,515.1513,717.636,326.404,200.402,901.4053.88 %68.92 %78.85 %
ตุลาคม13,616.3913,565.7713,413.922,989.583,357.574,342.5778.04 %75.25 %67.63 %
พฤศจิกายน13,413.9213,363.3013,464.544,089.404,864.404,102.4069.51 %63.60 %69.53 %
ธันวาคม13,312.6813,110.2112,958.354,066.593,136.581,892.5869.45 %76.08 %85.39 %
มกราคม13,211.4413,464.5412,907.733,468.583,777.583,155.5873.75 %71.94 %75.55 %
กุมภาพันธ์13,616.3913,616.3913,464.545,537.045,048.044,573.0459.34 %62.93 %66.04 %
มีนาคม14,325.0514,476.9114,122.588,484.586,102.586,681.5940.77 %57.85 %52.69 %
เมษายน15,084.3314,831.2413,970.726,268.405,529.404,175.3958.44 %62.72 %70.11 %
พฤษภาคม14,375.6714,831.2414,122.584,619.585,183.585,881.5867.87 %65.05 %58.35 %
มิถุนายน14,223.8113,970.7214,274.435,592.404,821.406,076.4060.68 %65.49 %57.43 %
กรกฎาคม14,223.8113,869.4814,021.344,981.583,730.587,372.5764.98 %73.10 %47.42 %
สิงหาคม13,768.2513,970.7213,818.876,462.575,233.586,412.5953.06 %62.54 %53.60 %
รวม 6 เดือน80,888.4580,635.3679,926.7126,477.5924,384.5720,967.5767.27 %69.76 %73.77 %
รวม 12 เดือน166,889.37166,585.67164,257.2362,886.7054,985.6957,567.6962.32 %66.99 %64.95 %