เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,965.333,969.804,189.704,120.004,284.004,333.00-3.90 %-7.91 %-3.42 %
ตุลาคม3,964.634,066.953,902.254,756.003,812.003,758.00-19.96 %6.27 %3.70 %
พฤศจิกายน3,960.274,170.533,855.884,563.003,274.003,592.00-15.22 %21.50 %6.84 %
ธันวาคม3,498.503,430.484,641.243,437.003,011.003,780.001.76 %12.23 %18.56 %
มกราคม4,259.674,166.804,137.844,060.003,738.002,885.004.69 %10.29 %30.28 %
กุมภาพันธ์4,160.113,970.574,322.423,435.003,425.003,760.0017.43 %13.74 %13.01 %
มีนาคม4,648.054,342.125,424.424,643.004,841.005,564.000.11 %-11.49 %-2.57 %
เมษายน4,655.434,395.054,674.985,271.005,081.004,138.00-13.22 %-15.61 %11.49 %
พฤษภาคม4,706.934,193.354,200.034,878.005,025.004,487.00-3.63 %-19.83 %-6.83 %
มิถุนายน4,521.974,293.064,151.833,890.004,791.005,980.0013.98 %-11.60 %-44.03 %
กรกฎาคม4,573.143,974.673,912.773,860.005,042.005,300.0015.59 %-26.85 %-35.45 %
สิงหาคม4,422.353,986.904,061.163,373.003,869.004,976.0023.73 %2.96 %-22.53 %
รวม 6 เดือน23,808.5123,775.1325,049.3324,371.0021,544.0022,108.00-2.36 %9.38 %11.74 %
รวม 12 เดือน51,336.3848,960.2851,474.5250,286.0050,193.0052,553.002.05 %-2.52 %-2.10 %