เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,768.123,728.503,902.404,003.003,533.004,094.00-6.23 %5.24 %-4.91 %
ตุลาคม3,771.393,785.363,318.504,878.004,250.003,668.00-29.34 %-12.27 %-10.53 %
พฤศจิกายน3,771.933,468.283,430.964,108.003,628.002,391.00-8.91 %-4.61 %30.31 %
ธันวาคม3,130.932,977.242,869.653,211.002,913.002,197.00-2.56 %2.16 %23.44 %
มกราคม3,393.553,497.912,748.072,847.003,050.001,905.0016.11 %12.81 %30.68 %
กุมภาพันธ์3,545.723,168.913,210.423,378.002,614.002,088.004.73 %17.51 %34.96 %
มีนาคม4,256.723,961.604,225.165,078.003,957.003,353.00-19.29 %0.12 %20.64 %
เมษายน4,653.394,077.063,716.944,600.003,226.003,234.001.15 %20.87 %12.99 %
พฤษภาคม4,074.144,294.533,702.155,376.003,200.004,374.00-31.95 %25.49 %-18.15 %
มิถุนายน4,006.953,956.584,011.794,949.003,100.003,678.00-23.51 %21.65 %8.32 %
กรกฎาคม3,805.783,867.503,943.094,825.003,030.004,161.00-26.78 %21.65 %-5.53 %
สิงหาคม3,768.003,737.143,981.093,789.003,010.004,060.00-0.56 %19.46 %-1.98 %
รวม 6 เดือน21,381.6420,626.2019,480.0022,425.0019,988.0016,343.00-4.88 %3.09 %16.10 %
รวม 12 เดือน45,946.6244,520.6143,060.2251,042.0039,511.0039,203.00-11.09 %11.25 %8.96 %