เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,876.1611,876.1612,000.303,086.802,510.002,920.5174.01 %78.87 %75.66 %
ตุลาคม11,780.4312,124.4411,420.973,349.413,169.503,144.6171.57 %73.86 %72.47 %
พฤศจิกายน11,338.2111,296.8311,379.592,705.602,820.102,743.2976.14 %75.04 %75.89 %
ธันวาคม10,883.0310,179.5610,303.702,261.71186.702,153.7079.22 %98.17 %79.10 %
มกราคม10,590.0710,754.269,769.131,808.991,747.501,880.9082.92 %83.75 %80.75 %
กุมภาพันธ์11,379.5911,123.6810,713.211,780.091,933.901,595.7084.36 %82.61 %85.11 %
มีนาคม12,289.9612,478.2212,437.172,831.193,244.102,848.8076.96 %74.00 %77.09 %
เมษายน13,572.7512,918.0811,985.663,319.493,335.692,720.0075.54 %74.18 %77.31 %
พฤษภาคม13,407.2313,122.4813,045.793,810.814,351.703,713.6071.58 %66.84 %71.53 %
มิถุนายน12,372.7212,570.1312,381.043,808.704,448.003,782.7169.22 %64.61 %69.45 %
กรกฎาคม12,165.8212,428.5911,965.573,121.003,015.893,782.7174.35 %75.73 %68.39 %
สิงหาคม11,586.4911,649.2412,131.762,649.002,792.303,481.2077.14 %76.03 %71.31 %
รวม 6 เดือน67,847.4967,354.9365,586.9014,992.6012,367.7014,438.7177.90 %81.64 %77.99 %
รวม 12 เดือน143,242.46142,521.67139,533.8934,532.7933,555.3834,767.7375.89 %76.46 %75.08 %